5) Completa la següent taula:


PREHISTÒRIA
PALEOLÍTIC
NEOLÍTIC
EDAT DELS METALLS

DE QUÈ VIVIEN?
De la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits.
De l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la caça.
Agricultura, ramaderia, comerç i artesania.
ON VIVIEN?
En coves, abrics i cabanes construïdes amb pals, pells i fang.
En poblats.
Primeres ciutats emmurallades ajuntant unes cases amb les altres.
QUINES EINES
UTILITZAVEN?
Bifaços, rascadors, puntes de llança, perforadors, agulles, arpons. Les seves activitats eren la caça, la pesca, la fabricació d’eines, l'esquarterament d’animals, l'adob de pells, etc.
Aixades, falçs, molins de mà i fusos per teixir. Van desenvolupar la ceràmica, l'elaboració de teixits i la mineria.
Armes, estris agrícoles de metall i invenció de la roda. Les seves activitats eren la foneria de metalls, el comerç i les primeres tècniques de navegació
COM S'EXPRESSAVEN
ARTÍSTICAMENT?
Pintures rupestres, art mobiliari.
Peces de ceràmica, ornamentació i joieria, com collarets, braçalets, anells, etc.
Megàlits.