5. L'EDAT DELS METALLS
  • Cap al V mil·lenni a.C. els éssers humans van aprendre les tècniques de fosa dels metalls: coure, bronze i, finalment, ferro.
  • Els intercanvis comercials es van intensificar i els mitjans de transport van millorar (vela i roda).
  • Els llogarets neolítics es van anar transformant en veritables ciutats, governades per caps o cabdills, en les quals van sorgir grups socials diferenciats.
  • A Europa es van construir els megàlits, que eren edificacions amb grans pedres.
    Recerca: Ismael Melero Cordoba Font:
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=ca&sa=N&biw=1137&bih=570&tbm=isch&tbnid=IrhDYIsI_KQXdM:&imgrefurl=http://5-la-prehist.wikispaces.com/HOMO%2BSAPIENS&docid=za69_i3IcN0sRM&imgurl=http://5-la-prehist.wikispaces.com/file/view/eines-edat-metalls.jpg/234355816/eines-edat-metalls.jpg&w=400&h=400&ei=HK2XT5HKCqad0AXJrO2HBg&zoom=1&iact=hc&vpx=550&vpy=3&dur=843&hovh=224&hovw=224&tx=114&ty=82&sig=113717738556125736765&page=1&tbnh=115&tbnw=116&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:71eines-edat-metalls.jpgRecerca: Ismael Melero CordobaFont:http://www.google.es/imgres?num=10&um=1&hl=ca&biw=1137&bih=570&tbm=isch&tbnid=NktKb_BWGWuUGM:&imgrefurl=http://classeitic.blogspot.com/2010/05/paleolitic-neolitic-i-edat-dels-metalls.html&docid=Vx2Ty31vh0g_8M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_91CTXnEhcj4/S96ObcnRzMI/AAAAAAAABqs/0QD7HFuXbOE/s320/edad3.jpg&w=320&h=233&ei=t66XT_qyLO-R0QXhh5CDBg&zoom=1&iact=hc&vpx=235&vpy=200&dur=949&hovh=185&hovw=255&tx=112&ty=132&sig=113717738556125736765&sqi=2&page=1&tbnh=164&tbnw=195&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:92
external image edad3.jpg


Recerca: Ismael Melero CordobaFont:http://www.google.es/imgres?num=10&um=1&hl=ca&biw=1137&bih=570&tbm=isch&tbnid=vnUig9ku4JikQM:&imgrefurl=http://medinaturalisocial5.blogspot.com/2010/04/edat-dels-metalls.html&docid=7VjNSlQDdSkAOM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_BIMHYK4eBN0/S78Dd4uoNjI/AAAAAAAAAFE/nH27TLAw0cs/s1600/Edat%252Bdels%252BMetalls.bmp&w=1086&h=571&ei=t66XT_qyLO-R0QXhh5CDBg&zoom=1&iact=hc&vpx=296&vpy=158&dur=702&hovh=162&hovw=310&tx=175&ty=124&sig=113717738556125736765&sqi=2&page=1&tbnh=106&tbnw=203&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:6,s:0,i:103


external image Edat+dels+Metalls.bmp